Konstens Vecka 2021

Välkommen att besöka Marcus Appelberghars utställning i C:nen! 

Marcus Appelberg har länge intresserat sig för mode och draperingar och har de senaste åren avbildat draperingar i målningar och textila verk. Genom gester och uttryck som döljs under sjok av tyg utforskar han gränsen mellan kropp och klädnad. Verken utforskar gränserna för sin egen kropp, där textilen förhåller sig till ramen likt modet till kroppen.

Under titeln Gestures hämtar han inspiration från renässansens avbildande av klädnad i bibliska scener. I Assumption of the Virgin Mary avbildas utsnitt ur målningen med samma namn av Annibale Carracci. Upptagandet i himlen kan ses som en förvandling eller metamorfos, något Marcus intresserat sig för i sin praktik. Där modet kan förflytta gränser och ändra vår uppfattning kring kropp och identitet, så handlar den också om en andlig förändring.

Marcus Appelberg, född 1990, är uppvuxen i Jönköping men bor numera i Mölndal. Han är utbildad på bland annat UdK Berlin och Akademin Valand. Med ett gediget cv med flertalet styrelseuppdrag arbetar han vid sidan av sitt eget konstnärskap också för att skapa förutsättningar för andra. Han delar för nuvarande sin tid mellan Mölndal och Östersund där han arbetar deltid som konsthandläggare på regionen.